Jöry Pauwels

Jöry Pauwels

DO, Msc Ost.

  • dyrektor FICO Osteopathy Academy
  • aktywny członek OsEAN
  • czynnie bierze udział w tworzeniu standardów kształcenia osteopatów w Europie
  • instruktor kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów

Przedmioty

  • Manipulacje HVLA
  • Biomechanika
  • Anatomia wisceralna