Pascal De Dene

Pascal De Dene

DO BSc (Hons) Ost Med

  • absolwent Międzynarodowej Akademii Osteopatii (IAO) w Gandawie (Belgia) oraz Uniwersytetu Westminster w Londynie (Wielka Brytania)
  • nauczyciel osteopatii w FICO Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa)

Przedmioty

  • Fizjologia
  • Embriologia
  • Żywienie
  • Techniki czaszkowe