Konferencja naukowa

„Fizjoterapia i terapia visceralna w rehabilitacji pacjentów z COVID – 19 i w zespole postwirusowym”

Data:

30 stycznia 2021

Miejsce:

Online

Organizatorzy:

Mazowiecka Uczelnia Medyczna oraz Medycyna Osteopatyczna FICO-MUM

Studia podyplomowe Medycyny Osteopatycznej

Konferencja skierowana jest do wszystkich specjalistów rehabilitacji, fizjoterapii oraz lekarzy pracujących w szpitalach i klinikach gdzie leczeni są pacjenci z COVID – 19 w trakcie choroby oraz w zespole postwirusowym.

Przebieg wydarzenia będzie transmitowany przez kanały społecznościowe Uczelni.
Informacje techniczne pojawią się wkrótce.

Celem Konferencji jest wypracowanie wspólnego, międzyośrodkowego programu fizjoterapii i terapii visceralnej u pacjentów z COVID – 19, w różnych okresach przebiegu choroby i po jej zakończeniu.

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Towarzystwo Osteopatów Polskich

Przebieg konferencji

  1. Przedstawienie przez wszystkich zgromadzonych ekspertów swoich autorskich programów
    z uzasadnieniem fizjologicznym i klinicznym.Moderatorzy w formie roboczego dokumentu powiążą wszystkie programy na zasadzie połączenia części wspólnych i dodania elementów nowych, występujących w przedstawionych programach autorskich.
  2. Dyskusja nad roboczym wspólnym programem i spisanie protokołu zawierającego wypracowany projekt.
  3. Po spotkaniu zostanie rozesłany wypracowany program do zatwierdzenia przez wszystkich uczestników jako ogólnopolski standard.

Zgodnie z podstawowymi zasadami leczenia fizjoterapeutycznego, fizjoterapia powinna być wczesna, ciągła, kompleksowa i powszechna. Zasady te powinna być w szczególności stosowane w aktualnym stanie pandemicznym, ponieważ zapewniają poprawę aktualnego stanu klinicznego, wspomagają podstawowe leczenie i ułatwiają pełny powrót do zdrowia pacjentów chorych na COVID-19. Zatem fizjoterapia i medycyna osteopatyczna powinny być wdrażane jak najszybciej po zdiagnozowaniu pacjenta, jak też prowadzone przez cały czas trwania choroby w sposób kompleksowy czyli z uwzględnieniem wszystkich wskazań do terapii oraz dostępne dla wszystkich chorych. Te uniwersalne, podstawowe zasady w aktualnym stanie pandemicznym stają się jeszcze bardziej istotne aby przeciwdziałać wtórnym objawom i wspomagać leczenie podstawowe pacjentów chorych na COVID-19. Stosowanie leczenia rehabilitacyjnego zawsze powinno być ustandaryzowane i oparte na potwierdzonych faktach medycznych czyli EBM (Evidence-Based Medicine), w szczególności w sytuacji tak powszechnej choroby, która zagraża życiu i może wywoływać liczne powikłania i zmiany w organizmie człowieka nawet po zwalczeniu ostrych i podostrych objawów choroby. Autorzy tego opracowania zauważają wiele różnych metod leczenia rehabilitacyjnego wprowadzanych do terapii pacjentów z COVID-19.W przestrzeni medialnej branżowej, pojawia się wiele doniesień opisujących jak najskuteczniej prowadzić fizjoterapię w trakcie czynnego przebiegu choroby i po ustąpieniu głównych objawów. Warto jednak wypracować i ugruntować standard leczenia fizjoterapeutycznego z elementami medycyny osteopatycznej (terapii wisceralnej) w oparciu o ugruntowaną i najnowszą wiedzę zgodną z EBM.

Zaproszeni specjaliści

prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak – Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – prezes KIF (Krajowa Izba Fizjoterapii)- Patronat Krajowej Izby Fizjoterapii

Prof. dr hab. n. med Zbigniew Śliwiński

dr hab. Wojciech Kiebzak prof. UJK – Konsultant Wojewódzki ds. fizjoterapii / Rzecznik Dyscyplinarny KIF (Krajowa Izba Fizjoterapii)

dr hab. n. med. Janusz Trzebicki – Kierownik Kliniki Anastezjologi i intensywnej Terapii – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Sławomir Marszałek DO – prezes TOP (Towarzystwo Osteopatów Polskich) – Patronat Towarzystwa Osteopatów Polskich

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz – Rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej

dr n. med. Zbigniew Jan Pierożek prof. MUM – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

 

dr n. med. Andrzej Krupa – Dyrektor ds. Medycznych, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym

dr Marek Łyp – Prodziekan ds Nauki Wyższa Szkoła Rehabilitacji

mgr Robert Mętrak – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Mateusz W. Romanowski DO – Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

dr n. med. Michał Dwornik DO prof. MUM – Kierownik Katedry Medycyny Osteopatycznej MUM

dr n. med. Sebastian Szajkowski DO prof. MUM – Katedra Medycyny Ostepatycznej

mgr Piotr Chyliński – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

mgr Lech Dalewski DO – Klinika Anastezjologii i Intensywnej Terapii – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Rehabilitacji REHApunkt

mgr Andrzej Porowski – Kierownik Poradni Rehabilitacji Kierownik Poradni Rehabilitacji Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu

Moderatorzy
Konferencji:

mgr Katarzyna Brzychcy (Mazowiecka Uczelnia Medyczna)
mgr Tomasz Boruc DO (Mazowiecka Uczelnia Medyczna, Koło Naukowe Medycyny Osteopatycznej MUM)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:
dr n. med Michał Dwornik DO prof MUM

Członkowie:
mgr Katarzyna Brzychcy
mgr Tomasz Boruc DO
mgr Emilia Dąbrowska
mgr Leszek Pyrka

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Katarzyna Brzychcy (MUM)
kbrzychcy@mum.edu.pl
(MUM)
kbrzychcy@mum.edu.pl

Skip to content