Osteopatia
studia podyplomowe

Naszym celem jest, by studenci studiów podyplomowych z zakresu osteopatii – terapeuci wiedzieli i rozumieli jak, kiedy i w jakim celu pracować z pacjentem, by mu pomóc. Przyświeca nam myśl twórcy osteopatii

Celem lekarza powinno być szukanie zdrowia. Każdy
może znaleźć chorobę.

A.T. Still

Dołącz do grona naszych studentów

Jak uczymy?

Na naszych zajęciach szczególny nacisk kładziemy zarówno na zagadnienia medyczne (w tym: diagnostyka różnicowa, patologia, semiologia) jak praktyczne zastosowanie osteopatii przy użyciu technik klasycznych, strukturalnych i funkcjonalnych. 4-letnie studia tworzą więc solidne fundamenty pod dalszy rozwój terapeutów.

Nasza kadra

Kadrę tworzą wybitni praktycy z całej Europy. Dzięki temu tematyka zajęć jest wzbogacona o najnowsze doniesienia ze świata nauki i ciekawe studia przypadków. Jest to w naszej formie edukacji tak ważne, ponieważ większość naszych studentów to praktykujący fizjoterapeuci, którzy w codziennej pracy nie mogą pozwolić sobie na stosowanie przestarzałych technik i nieaktualnej wiedzy.

Nasza kadra

Kadrę tworzą wybitni praktycy z całej Europy. Dzięki temu tematyka zajęć jest wzbogacona o najnowsze doniesienia ze świata nauki i ciekawe studia przypadków. Jest to w naszej formie edukacji tak ważne, ponieważ większość naszych studentów to praktykujący fizjoterapeuci, którzy w codziennej pracy nie mogą pozwolić sobie na stosowanie przestarzałych technik i nieaktualnej wiedzy.

Dołącz do nas

Jeśli bliska jest Ci nasza filozofia i chcesz dołączyć do grona terapeutów, którzy potrafią całościowo podejść do dolegliwości pacjenta, zapisz się na studia podyplomowe z zakresu osteopatii. Zapoznaj się ze szczegółowym programem, a jeśli masz wątpliwości, nie wahaj się z nami skontaktować.

Rekrutacja 2023/2024

Rekomendacje

Damian

Absolwent FICO-MUM

Bartek

Absolwent FICO-MUM

Bartek

Absolwent FICO-MUM

Filip

Student FICO-MUM

Organizacja i tryb studiów 

FICO-MUM Medycyna Osteopatyczna organizuje 4-letnie studia podyplomowe w formie niestacjonarnej. Każdy rok studiów zamyka się w 10 zjazdach, przy czym ostatni to zjazd, podczas którego odbywają się egzaminy praktyczne i teoretyczne. W weekend zjazdowy realizujemy 30 godzin zegarowych zajęć (40 dydaktycznych). Dzięki temu terapeuci (absolwenci medycyny i fizjoterapeuci) zyskują szeroką i szczegółową wiedzę na temat diagnostyki i terapii manualnej oraz zdobywają umiejętność pracy na ludzkich tkankach i organach.

Studia podyplomowe Medycyny Osteopatycznej

  • Zgodnie z normą CEN 16686, minimalny wymiar godzin kształcenia osteopaty w ramach studiów niestacjonarnych obejmuje 2000 godzin edukacji.
  • Program kształcenia FICO-MUM przekłada się na 100 punktów ECTS.
  • Student otrzymuje indeks i legitymację studencką
  • Absolwent otrzyma dyplom D.O. (Diploma in Osteopathy) oraz Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Medycyna osteopatyczna FICO-MUM oferuje 2500 godzin dydaktycznych, na które składa się: 1600 godzin zajęć z wykładowcami w trakcie zjazdów przez 4 lata.

  • 40 godzin dydaktycznych podczas zjazdu x 10 zjazdów rocznie x 4 lata
  • 500 godzin praktyk zawodowych m.in. w Klinice Otwartej FICO-MUM
  • 400 godzin pracy własnej studenta, w tym także przygotowanie i pisanie pracy dyplomowej.

Dołącz do grona naszych studentów

Skip to content