fbpx

REKRUTACJA NA ROK 2021/2022

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:

– pobierz, wypełnij, prześlij do nas na adres email:

sekretariat@osteopathy.academy

Kto może się zapisać?

Osoby legitymujące się co najmniej dyplomem licencjata kierunku fizjoterapia lub dyplomem lekarza.

Studia mogą również rozpocząć studenci co najmniej 4 roku fizjoterapii lub kierunku lekarskiego.


Cena

Roczne czesne wynosi 13 400 złotych brutto.

Pamiętaj. Możesz się ubiegać o dofinansowanie z BUR – w tym celu skontaktuj się z nami – nie zwlekaj.

Opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna, wynosi 500 złotych brutto.

Czesne obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych
 • Materiały dydaktyczne
 • Egzaminy (termin pierwszy oraz poprawkowy)
 • Opiekę promotora podczas pisania pracy dyplomowej
 • Obronę pracy dyplomowej
 • Legitymację, indeks studenta
 • Dyplom (po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy
  i pozytywnym wyniku obrony)

Czesne może być płatne:

 • Jednorazowo (na początku roku akademickiego)
 • Semestralnie (na początku każdego semestru: wrzesień i luty)
 • Miesięcznie (na początku każdego miesiąca od września do czerwca; 1340 *10 miesięcy)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz dla kandydatów na studia

Umowa (przesyłana mailowo po przesłaniu wypełnionego formularza).

Na pierwszy zjazd prosimy również o zabranie:

Dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów (lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu 3 roku studiów w przypadku studentów fizjoterapii i kierunku lekarskiego).

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

+48 600 017 797 (Sylwia) lub +48 506 450 143 (Kasia)

Dofinansowanie studiów: +48 506 450 143 (Kasia)