Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2022/2023

OTWARTA 

 

ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE!

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:

   pobierz, wypełnij, prześlij do nas wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rekrutacyjnej
na adres Email:

rekrutacjaficomum@mum.edu.pl

 

Kto może się zapisać?

Osoby legitymujące się co najmniej dyplomem licencjata kierunku fizjoterapia lub dyplomem lekarza.

Studia mogą również rozpocząć studenci co najmniej 4 roku fizjoterapii lub kierunku lekarskiego.

Cena

Roczne czesne wynosi 13 900 złotych brutto

Opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna, wynosi 500 zł brutto.

 

 

Pamiętaj. Możesz się ubiegać o dofinansowanie z m.in. Bazy Usług Rozwojowych. W tym celu skontaktuj się z nami – nie zwlekaj.

Jesteś studentem Mazowieckiej Uczelni Medycznej? Zapytaj nas o specjalną zniżkę na czesne.

 

 

Czesne obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych
 • Materiały dydaktyczne
 • Egzaminy (termin pierwszy oraz poprawkowy)
 • Opiekę promotora podczas pisania pracy dyplomowej
 • Obronę pracy dyplomowej
 • Legitymację, indeks studenta
 • Dyplom (po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy
  i pozytywnym wyniku obrony)

Czesne może być płatne:

 • Jednorazowo (na początku roku akademickiego)
 • Semestralnie (na początku każdego semestru: wrzesień i luty)
 • Miesięcznie (do 10 dnia każdego miesiąca, od września do czerwca, 1340 * 10 miesięcy)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz dla kandydatów na studia

Pierwszy zjazd

Na pierwszy zjazd potrzebujesz mieć ze sobą dyplom uprawniający do podjęcia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu 3 roku studiów w przypadku studentów fizjoterapii i kierunku lekarskiego.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

+48 506 450 143 lub +48 721 289 278 

Dofinansowanie studiów:

+48 506 450 143