fbpx

Warunki studiowania

„Not only must you be able to locate the obstruction, but you must have the skill to remove it.” Andrew Taylor Still, DO

Kto może się zapisać

Osoby legitymujące się co najmniej dyplomem licencjata kierunku fizjoterapia lub dyplomem lekarza.

Studia mogą również rozpocząć studenci co najmniej 4 roku fizjoterapii lub kierunku lekarskiego.


Cena

Roczne czesne wynosi 13 400 złotych brutto.

Opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna, wynosi 500 złotych brutto.

Czesne obejmuje:

  • Uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych
  • Materiały dydaktyczne
  • Egzaminy (termin pierwszy oraz poprawkowy)
  • Opiekę promotora podczas pisania pracy dyplomowej
  • Obrona pracy dyplomowej
  • Legitymację, indeks studenta
  • Dyplom (po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy i pozytywnym wyniku obrony)

Czesne może być płatne:

  • Jednorazowo (na początku roku akademickiego)
  • Semestralnie (na początku każdego semestru: wrzesień i luty)
  • Miesięcznie (na początku każdego miesiąca od września do czerwca)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz dla kandydatów na studia

Umowa (przesyłana mailowo po przesłaniu wypełnionego formularza).

Na pierwszy zjazd prosimy również o zabranie:

Dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów (lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu 3 roku studiów w przypadku studentów fizjoterapii i kierunku lekarskiego).

5 zdjęć w formacie do dowodu osobistego.